Underhållsarbeten

Hej kära medlemmar,

Vi kommer ta en paus över sommaren med alla underhållsarbeten som behöver göras. Vi vill inte att det ska vara en massa byggarbetare i området när vi har semester eftersom denna sommar kommer vi vara ganska begränsade med Corona viruset, och då kanske många stannar hemma. Då skulle det vara tråkigt om man inte ens kan använda si uteplats på grund av underhållsarbeten. Vi kommer att påbörja underhållen igen nån gång i slutet av augusti/ början av september.

Ha en fantastisk sommar

 

// styrelsen

Information från samfälligheten

Västergården byter parkeringsbolag.

Den första (1a) juli tar Bevakningsruta i Vallentuna AB över bevakningen i Västergården och i samband med detta så kommer det att ske några förändringar för boende och besökande.

• Parkeringsautomaten kommer att tas bort.

• All parkering / registrering sker via SMS Park eller Easy Park. Parkeringen sköts via smartphone och någon av deras appar alternativt via sms.

• Gratis 2-timmar försvinner, debitering utgår från första timme.

• Övriga taxor kommer att ligga kvar som tidigare.

• Nya boende-bevis kommer att delas ut och nya skyltar kommer att sättas upp i området.

• Förskolan har två personalparkeringsplatser i carporten närmast förskolan, dessa blir betalparkeringar vardagar mellan 18.00-06.00 samt helger och röda dagar. Övriga tider råder parkeringsförbud utan personaltillstånd.

Bolaget är beläget i Vallentuna och kommer således sköta bevakningen tätare än tidigare parkeringsbolag gjort. De kommer även att bevaka gårdarna så att ingen trafik/uppställning och parkering sker. Detta som ett led i att få bort oönskad trafik och slippa fordon inne på gångvägar och gårdar.

Gällande borttagning av gratisparkering så har det skett systematiskt missbruk av denna gästfrihet då det tas ut ny biljett gång på gång och långtidsparkering sker.

Vid övertagande av uppdraget så kommer bevakningsbolaget att ha överseende den första veckan så att alla ska hinna se och lära sig de nya skyltarna.

Viktig information

Kära medlemmar! 

 

Även i år firar BRF Västergården julen med att ha en avgiftsfri månad, det innebär att ni enbart betalar er vattenavgift nu i december. Bakgrunden är att föreningen har en mycket god ekonomi i form av buffertsparande och väldigt låga räntor. Vi valde mellan att sänka avgiften, men då läget är osäkert vad gäller tex ränteläget och oförutsedda merkostnader såsom vattenskador kan medföra väljer vi istället att införa avgiftsfri månad så att styrelsen varje höst kan göra en bedömning om föreningens ekonomi. Även vår ekonomiska förvaltare Nabo har rekommenderat oss att välja systemet med avgiftsfri månad framför avgiftssänkning då vi inte alltid har ett överskott. 

 

Lite information inför vintern, till er som ännu inte stängt av vattnet till vattenutkastet – gör det så slipper vi onödiga vattenskador. Om det blir en riktigt kall vinter är det viktigt att sätta på radiatorerna (elementen) som komplement till frånluftsvärmepumpen, då denna ej klarar att värma upp hela lägenheten på egen hand.

 

Om ni inte har laddat ner Boappa2 så vore det en god idé att göra det, där kommer det information löpande om vad som händer i bostadsrättsföreningen.

 

Styrelsen önskar er en God Jul & ett Gott Nytt År!

Namnbyte Valvet

Bästa medlem,

Hoppas att ni har haft en riktigt bra sommar.

Vi i styrelsen har fått reda på att Valvet Förvaltning kommer att byta namn inom kort.

Varför byter Valvet Förvaltning namn?

Det är en satsning där de fyra förvaltningsbolagen Conzignus Hem och Fastighet, Valvet Förvaltning, Rådrum och Ekonomisk förvaltning i Uppsala går samman under det gemensamma varumärket Nabo med målet att forma framtidens förvaltning och boendetjänster.

Sammanslagningen är ett första steg på resan att förändra branschen för bostadsrättsförvaltning och göra det enkelt och engagerande att ägna sig åt sitt boende. Genom ett gemensamt bolag drar vi nytta av den samlade kompetensen i de fyra bolagen. Vår ambition är att fortsätta erbjuda proffsig och personlig service genom kunskap och engagemang  i både små och stora frågor.”

Dom erbjuder också marknadens enda plattform specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar där dom kommer att fortsätta investera för att göra det ännu enklare att ha koll på ekonomi och administration. Allt för att kunna sköta bostadsrättsföreningen och fastigheten på ett hållbart, tidseffektivt och enkelt sätt.

Vad innebär namnbytet för oss som kund?

Det innebär bara positiva saker för dig och din förening:

 • Vi behåller vårat befintliga avtal precis som idag i samma bolag. Det enda som ändras är namnet på bolaget och inte organisationsnumret
 • Vi får tillgång till ett ökat utbud av tjänster och fler experter. Som en grupp kan Nabo nu erbjuda både ekonomisk- och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och juridiska tjänster
 • Vi har kvar våran förvaltare och övriga kontaktpersoner precis som tidigare
 • Avierna kommer att gå ut som vanligt till medlemmar och hyresgäster

Tveka inte att höra av dig om du har några som helst funderingar, frågor eller synpunkter.

Spolning av brunnar

Hej kära medlemmar,

På onsdag den 21/8 kommer arbete med spolning av brunnar påbörjas. Vårat system är mer eller mindre igensatt och behöver åtgärdas för inte vatten skall stannar kvar i området och påverka markförhållanden kring våra hus.

Ev kan enskilda brunnslock finnas vid någons fastighet som de behöver tillgång till men det vet de om.

Arbetet är planerat och inget akut, beräknas starta på onsdag och pågå i 2-3 dagar.

Har ni synpunkter eller frågor så ta det med styrelsen och inte mot entreprenören.

Uppdatering av styrelsen

Hej kära medlemmar,

Den 29/5 som många vet så hade vi årsmöte, och vi är väldigt glada över att så många medlemmar tog sig tid att komma på stämman och visar engagemang.

Det har skett lite förändringar i styrelsens sammansättning, där Anna Nyquist har avgått som ledamot samt ordförande. Vill passa på att tacka henne för alla dessa år hon har suttit med i styrelsen  och för det fantastiska jobb hon gjort som ordförande, och vi vill även önska henne lycka till med framtida projekt.

Ny ordförande är Robin Jansson, samt att Kristoffer Willfors blir ordinarie ledamot från att vara suppleant, vi vill även välkomna Susan Moradi som ny suppleant.

mvh//

Styrelsen

Årsstämma

Hej kära medlemmar,

Varmt välkomna till årsstämman den 29 maj 2019 kl. 19.00 i Västergårdens kvarterslokal.

Deltagande

Styrelsen hoppas på att så många som möjligt kan komma på stämman. Medlemmar har rätt att ta med sig ett biträde samt att i sitt ställe skicka ett ombud till stämman. Ombudet måste dock ha en fullmakt, förslag till sådan har lagts i eran brevlåda tillsammans med årsredovisningen.

Förtäring serveras, meddela därför gärna styrelsen per mail senast den 27 maj om ni kommer till stämman så att vi kan beställa rätt mängd mat och dryck. Anmälan sker lättast till info@brfvastergarden.se

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion
 18. Övriga frågor (Enbart diskussion eller informationspunkt; beslut kan endast ta om ärendet förts fram via proposition eller motion. En motion, förslag från medlem/medlemmar, kan fortfarande utdelas och då till samtliga medlemmars brevlådor fram t.o.m. 22/5-2018)
 19. Avslutande

 

Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Västergården

Vårstädning

Hej,

Den 27/4 kommer det vara vårstädning på samtliga gårdar. Städningen börjar kl. 10:00 på respektive gårdar och efter vid ca 14:00 så kommer det vara korvgrillning.

Hej

Välkomna till den nya hemsidan hoppas ni kommer att tycka om den, här inne i nyhetsflödet kommer vi att lägga ut dom senaste händelserna samt viktiga meddelanden som styrelsen har till sina medlemmar.  Ni kan även kommentera inlägget eller bara skriva en fråga direkt till oss.