Årsstämma

Hej kära medlemmar,

Varmt välkomna till årsstämman den 29 maj 2019 kl. 19.00 i Västergårdens kvarterslokal.

Deltagande

Styrelsen hoppas på att så många som möjligt kan komma på stämman. Medlemmar har rätt att ta med sig ett biträde samt att i sitt ställe skicka ett ombud till stämman. Ombudet måste dock ha en fullmakt, förslag till sådan har lagts i eran brevlåda tillsammans med årsredovisningen.

Förtäring serveras, meddela därför gärna styrelsen per mail senast den 27 maj om ni kommer till stämman så att vi kan beställa rätt mängd mat och dryck. Anmälan sker lättast till info@brfvastergarden.se

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion
 18. Övriga frågor (Enbart diskussion eller informationspunkt; beslut kan endast ta om ärendet förts fram via proposition eller motion. En motion, förslag från medlem/medlemmar, kan fortfarande utdelas och då till samtliga medlemmars brevlådor fram t.o.m. 22/5-2018)
 19. Avslutande

 

Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Västergården

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sexton + tio =